Prezentacje tematyczne o wybranych zawodach i szkołach średnich, dla uczniów klas trzecich gimnazjum.