Zadania z informatyki dla chłopców z klasy 2a z Czchowa.