Zadania i kursy z techniki dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.

Prezentacje tematyczne o wybranych zawodach i szkołach średnich, dla uczniów klas trzecich gimnazjum.