Zadania i kursy z zakresu zajęć komputerowych dla uczniów szkoły podstawowej.

Zadania dla uczniów klasy 6 z Czchowa.

Zadania z zajęć komputerowych dla klasy 6 Szkoły Podstawowej z Domosławic.