Tu zamieszczamy lekcje z wykorzystaniem TIK-u, konspekty, prezentacje, filmy, nagrania, linki i wszystkie inne materiały wykorzystane na zajęciach z wykorzystaniem TIK-u.

Lekcje dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej